Close

Algemene voorwaarden

Marlous de Boer is een praktijk voor lichaamsgerichte coaching en therapie en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het KvK nummer 81649002. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Marlous de Boer. Bij het maken van een afspraak wordt er vanuit gegaan dat je kennis hebt genomen van onderstaande algemene voorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat.

Verantwoordelijkheid
 • De dienstverlening van Marlous de Boer gaat uit van het oplossingsvermogen van jou als cliënt. Voor alle activiteiten geldt dat je zelf persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor je eigen mentale en fysieke gezondheid.
 • De lichaamsgerichte technieken en methodes die Marlous de Boer aanbiedt vallen onder de complementaire zorg. De ervaringen en effecten kunnen krachtig en effectief zijn. Er kan geen garantie gegeven worden over de uitkomsten of resultaten.
 • Marlous de Boer is niet bevoegd medische diagnoses te stellen. Dit betekent dat Marlous de Boer altijd zal adviseren contact op te nemen met de huisarts of specialist om fysieke en/of emotionele klachten via de reguliere gezondheidszorg te laten onderzoeken. Je bent als client zelf verantwoordelijk voor het voortzetten van de medische behandeling/zorg of medicatie. 
 • Je bent als cliënt zelf verantwoordelijk om Marlous de Boer juist te informeren over allerlei zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang kunnen zijn voor de sessie. Bij wijzigingen in de situatie ben je zelf verantwoordelijk dit door te geven.
 • Marlous de Boer draagt geen aansprakelijkheid voor het persoonlijk welzijn / gezondheid van de cliënt. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten (schade en of letsel door bij- of nawerkingen).
 • Bij contra-indicaties als grote psychische verwarring, koorts, infectie en infectieziekten (griep, long- en keelontsteking) kan er geen sessie plaats vinden. Bij een besmettelijke huidziekte kan in overleg de sessie mogelijk aangepast worden. Marlous de Boer houdt zich het recht voor behouden om bij vermoeden van bovenstaande of andere reden, de sessie niet voort te laten duren.
Veiligheid en privacy
 • Alle persoonlijke en medische gegevens die voor of tijdens de sessie gedeeld worden, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt. Zie ook de privacyregeling.
 • Tijdens sessies en workshops zijn de cliënt en Marlous de Boer beide verantwoordelijk voor een veilige sfeer en goede hygiëne. 
 • Marlous de Boer verwacht van jou als cliënt dat je voordat een sessie plaatsvindt, geen sterk ruikende parfum op doet en dat je zorg draagt voor een schoon, fris ruikend lichaam.
 • Marlous de Boer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
Annulering- en betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Marlous de Boer en cliënt/klant/opdrachtgever (hieronder in algemeenheid genoemd de cliënt).

Annulering- en betalingsvoorwaarden individuele afspraken 
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling per e-mail of telefonisch geannuleerd worden. Dit geldt ook als je onverhoopt ziek wordt. In geval van een afspraak op maandag geldt een annuleringstermijn tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur, voorafgaand aan de afspraak. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, is Marlous de Boer gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 • Bij het niet doorgaan van een sessie van mijn kant, ben je geen kosten verschuldigd. Bij het niet doorgaan van een sessie is Marlous de Boer op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade.
 • De door Marlous de Boer gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 • Indien een factuur niet wordt betaald is Marlous de Boer gerechtigd de wettelijke rente en/of een opslag voor administratiekosten in rekening te brengen. Marlous de Boer schakelt na de 2e aanmaning een incassobureau in voor de inning van onbetaalde facturen. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de cliënt / de wederpartij.
 • Bij betalingsachterstand is Marlous de Boer gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Annulering- en betalingsvoorwaarden voor workshops en cursussen:

Inschrijving is geldig na een bevestiging per email. Tot 7 dagen voorafgaand aan de workshop of cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Binnen deze 7 dagen is er geen restitutie mogelijk, tenzij er een andere deelnemer wordt gevonden. Indien het bedrag op moment van annulering nog niet is voldaan blijft ingeschrevene het bedrag verschuldigd aan Marlous de Boer.

 • De betaling dien je uiterlijk 7 dagen voor de workshop te voldoen.
 • Wanneer door omstandigheden de workshop of cursus niet kan doorgaan, wordt er in overleg naar een nieuwe datum gekeken. Indien dit voor de deelnemer niet passend is, kan afgezien worden van de workshop / cursus en wordt het volledige bedrag retour gestort.
 • Indien een factuur niet wordt betaald is Marlous de Boer gerechtigd de wettelijke rente en/of een opslag voor administratiekosten in rekening te brengen. Marlous de Boer schakelt na de 2e aanmaning een incassobureau in voor de inning van onbetaalde facturen. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de cliënt / de wederpartij.
Klachten of vragen?

Als je niet tevreden bent over een behandeling, training of workshop, hoor ik dit graag van jou terug. Ook als je naar aanleiding van het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen hebt. Neem dan contact met mij op via info@marlousdeboer.nl of via het contactformulier. 

Wijzigingen:
Het kan zijn dat ik in de toekomst de algemene voorwaarden wijzig. Ik zal dit op de website aangeven. Mocht je op dat moment behandelingen of coaching krijgen, dan zal ik de wijzigen ook direct naar jou communiceren. De wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. 

Marlous de Boer, maart 2022.